رندانه

گر به کاشانه ی رندان قدمی خواهی زد .:::. نقل وشعر شکرین ومی بی غش دارم

مشاعره با حرف " ت "

 

 

تویی آن گوهر پاکیزه که در عالم قدس

ذکر خیر تو بود حاصل تسبیح ملک

 

تا نیست نگری ره هستت ندهند

وین مرتبه با همت پستت ندهند

 

 


ادامه مطلب
[ پنجشنبه سیزدهم مرداد ۱۳۹۰ ] [ 0:50 ] [ انسیه حیدری ] [ ]